Οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου

Οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου
Οριζόντιες περικοπές στο κόστος των αμοιβών σε υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και μέλη Ανεξάρτητων Αρχών αναμένεται να εξαγγείλει το υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και μελετούν σενάρια για εκτεταμένες περικοπές στις αμοιβές γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, προέδρων και αντιπροέδρων φορέων και αρχών, αλλά και των αποδοχών που διαμορφώνονται με βάσει αυτές τις αμοιβές.

Σήμερα το ανώτατο όριο αποδοχών γενικών γραμματέων υπουργείου διαμορφώνεται σε 6.504 ευρώ.

Ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 3.450 ευρώ, το επίδομα θέσης ευθύνης σε 1.000 ευρώ, τα έξοδα παράστασης σε 300 ευρώ και η εργοδοτική εισφορά 1.304,35.

Επίσης εξετάζεται το ανώτατο όριο αποδοχών των γενικών γραμματέα, εξαιρούμενων των εργοδοτικών εισφορών να μειωθεί κατά 30% από τα 4.750 ευρώ μεικτά στα 3.325 ευρώ μεικτά.

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, σε αντίστοιχα ύψη θα κινηθούν και οι αμοιβές των προέδρων φορέων του Δημοσίου και ανεξάρτητων αρχών.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του υπουργείου εισηγούνται οι αποδοχές αντιπροέδρων φορέων και αρχών να μειωθούν στο 70% του μισθού του γενικού γραμματέα, δηλαδή στα 2.327,5 ευρώ μεικτά. Στις περιπτώσεις αυτές οι περικοπές αποδοχών θα αγγίξουν το 60%