Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια: Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι γέροντες με αυξημένο το προσδόκιμο της ζωής

Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια: Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι γέροντες με αυξημένο το προσδόκιμο της ζωής
Με ζοφερά χρώματα σκιαγραφείται η Ελλάδα το 2060, σύμφωνα με την έκθεση Αgeing Report της Κομισιόν. Η έκθεση μελετά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής, τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χώρα.

Οσον αφορά την Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής την περίοδο 2013 – 2060 αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,9 χρόνια για τους άνδρες (στα 84,9 χρόνια) και κατά 5,7 χρόνια στις γυναίκες (89 έτη το 2060). Ωστόσο, τα ποσοστά γονιμότητας θα σημειώσουν ισχνή αύξηση της τάξης του 0,24% από το 2013 έως το 2060, ενώ μέχρι περίπου το 2030 ο ρυθμός γονιμότητας θα βρίσκεται οριακά πάνω από το μηδέν, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να αυξάνονται σε σχέση με τους νέους.

Ο πληθυσμός άνω των 65 ετών μέχρι το 2060 θα αυξηθεί κατά 12,7%, ενώ ο πληθυσμός άνω των 80 θα δει άνοδο κατά 9,5%! Αντίστοιχα, θα σημειωθεί μείωση κατά 1,8% στον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών, ενώ ο ενεργός πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών θα υποχωρήσει κατά 10,9%.
Σε ό,τι αφορά το δυνητικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,7%, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1,2%, ενώ η απασχόληση θα υποχωρήσει κατά 0,4%.
Η Ελλάδα την περίοδο 2013-2060 προβλέπει τα εξής:
•Ο ρυθμός γονιμότητας θα αυξηθεί κατά 0,2%.
•Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση θα αυξηθεί κατά 6,9% για τους άντρες και κατά 5,7% για τις γυναίκες.
•Το προσδόκιμο ζωής στα 65 θα αυξηθεί κατά 4,7% για τους άντρες και κατά 4,6% για τις γυναίκες.
•Η καθαρή ροή μετανάστευσης προς τη χώρα θα αυξηθεί κατά 20,6%. Ομως καθ΄ όλη την περίοδο 2013 – 2035 η εν λόγω ροή θα μειώνεται. Συγκεκριμένα, το 2013 μειώθηκε κατά 15,9%, το 2015 (σ.σ. σε σχέση με το 2013) θα μειωθεί κατά 21,3%, το 2020 (σε σχέση με το 2013) κατά 22,3%, το 2025 κατά 17,1%, το 2030 κατά 10% και το 2035 θα μειωθεί κατά 3,2%. Μ΄ άλλα λόγια, η καθαρή ροή μετανάστευσης θα αρχίσει να αντιστρέφεται από τα πολύ αρνητικά πρόσημα μετά το... 2025.
•Ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 2,5% το 2060 σε σχέση με το 2013. Η μείωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται από το 2020, οπότε ο πληθυσμός θα πέσει στα 10,7 εκατομμύρια από τα 11 εκατομμύρια που βρισκόταν το 2013.
Πιο αναλυτικά, τα άτομα ηλικίας έως 14 ετών θα πέσουν από το 14,6% του πληθυσμού στο 12,9% (μείωση -1,8%).
Τα άτομα ηλικίας 25 – 54 θα υποχωρήσουν από το 42,6% στο 33,3% του πληθυσμού (μείωση 9,3%).
Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτό που ονομάζουμε παραγωγική ηλικία (15 – 64 ετών) θα πέσουν από το 65,1% στο 54,2% του πληθυσμού (μείωση 10,9%).
•Το δυνητικό ΑΕΠ θα αυξηθεί μόλις κατά 0,7% το 2060 σε σχέση με το 2013.
•Η παραγωγικότητα εργασίας ανά εργατοώρα θα μειωθεί κατά 1,1 % το 2015 και κατά 0,9% το 2020. Η παραγωγικότητα εργασίας θα ανακάμψει προς το 2025.
•Το ΑΕΠ σε τιμές του 2013 θα πέσει στα 171,6 δισ. ευρώ το 2015 από τα 182,1 δισ. ευρώ το 2013. Το 2015 το ΑΕΠ θα πέσει στα 163,5 δισ. ευρώ. Το ΑΕΠ σε τιμές του 2013 ανακάμπτει το 2020, φτάνοντας στα 167,9 δισ. ευρώ. Το 2060 θα φτάσει στα 258,8 δισ. ευρώ,
•Το εργατικό δυναμικό (ηλικία 15 – 64 ετών) θα μειωθεί από τα 7,190 εκατομμύρια το 2013 στα 7,085 εκατομμύρια το 2015. Η πτώση θα είναι συνεχής μέχρι το... 2060, φτάνοντας τα 4,639 εκατομμύρια (απώλεια 2,551 εκατομμυρίων ατόμων ικανών να εργαστούν). Το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί από τα 4,871 εκατομμύρια το 2013 στα 3,500 εκατομμύρια το 2060 (απώλεια 1,371 εκατομμύρια).

•Το μερίδιο του ηλικιωμένου πληθυσμού (55 – 64 ετών) θα αυξηθεί από το 18,5% του πληθυσμού το 2013 στο 19,1% το 2015, φτάνοντας στο 20,2% το 2060 (αύξηση 1,7% την περίοδο 2013 – 60).

•Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων θα αυξηθεί από το 31% του πληθυσμού το 2013 στο 61% το 2060 (αύξηση 30%), ενώ ο δείκτης συνολικής οικονομικής εξάρτησης, δηλαδή τα άτομα ηλικίας 15-74 που δεν εργάζονται σε σχέση με τους εργαζομένους θα μειωθεί κατά 64%.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ