Πρόστιμα “φωτιά” για όσους ρυπαίνουν την πόλη (πίνακας)

Πρόστιμα “φωτιά” για όσους ρυπαίνουν την πόλη (πίνακας)
Μέτρα για την καθαριότητα της πόλης και την προστασία του περιβάλλοντος αποφάσισε να λάβει ο δήμος Θεσσαλονίκης, επιβάλλοντας "τσουχτερά" πρόστιμα σε όσους δεν πληρούν τους κανονισμούς καθαριότητας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου, η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών και του ∆ήµου και διέπονταιαπό διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

Στόχος του συγκεκριμένου κανονισμού είναι:

  • η τήρησητης καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας
  • ησωστή διαχείριση των απορριµµάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία,συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση )
  • ηγνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές δηµοτικές διατάξεις

Για το σκοπό αυτό, ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει μιαεκστρατεία προσλαμβάνοντας ειδικούς αρμόδιους ελεγκτές οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας,θα βεβαιώνουν παραβάσεις και θα έχουν τη δικαιοδοσία επιβολής προστίμων με ειδικά τριπλότυπα μπλοκ.

Οι ελεγκτές θα κόβουν πρόστιμα σε όσους πετούν σκουπίδια, μετακινούν τους κάδους απορριμμάτων, ρυπαίνουν με αφίσες, αλλά και σε όσους εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα λύματα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια χωρίς τη σωστή τήρηση κανόνων αποθήκευσης.

Επιπλέον, θα επιβάλλονται πρόστιμα για ασυσκεύαστα είδη στο πεζοδρόμιο, για εγκατάλειψη χωμάτων, μπαζών και ειδικών βιομηχανικών - βιοτεχνικών απορριμμάτων, για ρύπανση με λάδια, φθορά στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, παρκάρισμα μπροστά από κάδους απορριμμάτων, καταστροφή μνημείων, παιδικών χαρών κλπ.

Δείτε αναλυτικά τις κυρώσεις στον τιμοκατάλογο ΕΔΩ