ΔΕΗ: Εκδόθηκε η άδεια εμπορίας για τη θυγατρική στην Τουρκία

ΔΕΗ: Εκδόθηκε η άδεια εμπορίας για τη θυγατρική στην Τουρκία
Εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας η άδεια εμπορίας της Θυγατρικής Εταιρείας της ΔΕΗ με επωνυμία «PPC ELEKTRİK TEDARİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» στην Τουρκία.


Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαΐου η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Τουρκία, με συμμετοχή 100% στο μετοχικό κεφάλαιο.
Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) τουρκικές λίρες, (ή περίπου € 686.000).
Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρίας για είσοδο σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.