«Ναι» στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

«Ναι» στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων
Με την επίμαχη υπουργική απόφαση, αλλά και τον εν λόγω νόμο, «καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο

ΕΣΥ με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου. Η Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 2113/2014 απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη, η από 30.11.2010 υπουργική απόφαση, η οποία καθιέρωσε την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, σύμφωνα με το νόμο 3868/2010.
Παράλληλα, καθορίζεται η δαπάνη για τις ιατρικές επισκέψεις, τα χειρουργεία και τις άλλες επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά την λειτουργία των νοσοκομείων μετά το ωράριο, ενώ καθορίζεται και η πρόσθετη αμοιβή των γιατρών.