Στις 34.000 ανήλθε το 2011 ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο

Στις 34.000 ανήλθε το 2011 ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο
Τις 34.000 έφθασε ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο, το 2011. Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 432.000, από τους οποίους το 52,6% ήταν άντρες και το 47,4% γυναίκες. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανερχόταν σε 398.000, ενώ το ποσοστό απασχόλησης από 20 μέχρι 64 ετών, ήταν 73,4%. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα ποσοστά αυτά, είναι από τα υψηλότερα που παρατηρούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι απασχολούμενοι της Κύπρου διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, αφού περισσότερο από το ένα τρίτο έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους νέους κάτω των 25 ετών, το οποίο ανερχόταν στο 22,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τον Αύγουστο του 2012 η ανεργία στην Κύπρο ανήλθε στο 10,9%, ενώ τον Ιούλιο ήταν 10,7%. Πηγή: AΠΕ Πηγή:www.capital.gr