Σε ποιούς θα γίνει προσαύξηση 7% στα τιμολόγια της ΔΕΗ;

Σε ποιούς θα γίνει προσαύξηση 7% στα τιμολόγια της ΔΕΗ;
Προσαύξηση 7% στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους πρώην πελάτες των Energa και Hellas Power που έκλεισαν προβλέπει απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η προσαύξηση αυτή επιβάλλεται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις του τιμολογίου (δεν θα αφορά δηλαδή τις χρεώσεις για τη χρήση δικτύων, το τέλος Ανανεώσιμων Πηγών, κλπ.) και αποτελεί σύμφωνα με τη ΡΑΕ αποζημίωση προς τη ΔΕΗ για την υπηρεσία που παρέχει προς τους συγκεκριμένους καταναλωτές, χωρίς να έχει συμβατική σχέση μαζί τους.

Σημειώνεται ότι οι πελάτες των δύο εταιριών έπρεπε ως τα τέλη Ιουνίου να έχουν υπογράψει συμβόλαιο με νέο προμηθευτή (ΔΕΗ ή τρίτον), ωστόσο με απόφαση των αρχών δόθηκε άτυπη παράταση στην ηλεκτροδότησή τους από τη ΔΕΗ καθώς στη λήξη της προθεσμίας υπήρχαν ακόμη 60.000 πελάτες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) χωρίς σύμβαση.

Η απόφαση της ΡΑΕ έχει μεταβατικό χαρακτήρα, μέχρι να προσδιοριστεί μετά από διαγωνισμό το κόστος παροχής της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας», δηλαδή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις που είτε έχουν αδρανήσει είτε δεν βρίσκουν προμηθευτή.

Το σκεπτικό της ΡΑΕ για την έγκριση της προσαύξησης του 7% είναι ότι η ΔΕΗ δεν εισπράττει προκαταβολή ή εγγύηση από τους καταναλωτές που προμηθεύει με το καθεστώς της καθολικής υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να προμηθεύει τους πελάτες αυτούς, εφαρμόζοντας τις ίδιες χρεώσεις με αυτές που εφαρμόζει στους υπόλοιπους πελάτες της, οι οποίοι όμως έχουν καταβάλει προκαταβολή. Έτσι, κατά την ΡΑΕ δημιουργείται ζήτημα άνισης μεταχείρισης των καταναλωτών.