Τι κέρδη σημειώνει η Volkswagen μετά το σκάνδαλο

Τι κέρδη σημειώνει η Volkswagen μετά το σκάνδαλο
Η Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα ότι τα λειτουργικά της κέρδη ανήλθαν σε 7,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρά τον συνεχιζόμενο οικονομικό αντίκτυπο από το σκάνδαλο εκπομπών ρύπων. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και πίεσαν προς τα πάνω τη μετοχή της εταιρίας.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, τα οποία εξαιρούν ένα κόστος μίας φοράς ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ήταν 5,3 δισ. ευρώ, ανέφερε η εταιρία σύμφωνα με το Reuters.

Το ποσό αυτό των 2,2 δισ. που έχει περιληφθεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου συνδέεται με περαιτέρω νομικούς κινδύνους που εγείρονται κυρίως στη Βόρεια Αμερική.

Η αυτοκινητοβιομηχανία τόνισε ότι εξακολουθεί να αναμένει μια ετήσια πτώση μέχρι και 5% στα έσοδα από πωλήσεις το 2016, με μια λειτουργική απόδοση της τάξης του 5% με 6%.

Όπως εκτιμά, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και η μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι διακυμάνσεις στις τιμές ακατέργαστων υλών, όλα αυξάνουν τις προκλήσεις.