Κομισιόν: Πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας

Κομισιόν: Πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
Πρόοδο βλέπει η Κομισιόν σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, κατά την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας, ένα μήνα μετά την υπογραφή της, ανακοίνωσε σήμερα στον Τύπο στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος για το μεταναστευτικό επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά την έγκριση της έκθεσης από τους Επιτρόπους.

Ο Επίτροπος έκανε λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Αιγαίο, αλλά ζήτησε επιτάχυνση της μεταγκατάστασης προσφύγων προς την ΕΕ σε 6.000 τον μήνα, από τους μικρούς αριθμούς που μετεγκαθιστανται σήμερα.

Ο Δ. Αβραμόπουλος εξήγησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί στην Τουρκία φιλελευθεροποίηση της βίζας.

Τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν συνολικά τρία: την Ασφάλεια, τη Μετανάστευση και το θέμα της Ουκρανίας.

Σε σχέση με την Ένωση για την Ασφάλεια, ο κ. Αβραμόπουλος, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα της συζήτησης των Επιτρόπων δήλωσε πως “ο κατακερματισμός μας κάνει αδύναμους” και ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με την ενημέρωση των υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών μελών μεταξύ τους.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι “πρέπει να συνδέσουμε τις τελείες”, παρουσιάζοντας τον σχετικό οδικό χάρτη, για μια Ένωση για την Ασφάλεια. Σημείωσε την επίτευξη της συμφωνίας PNR, και το ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όμως επέκρινε τα κράτη μέλη για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει τη συμφωνία για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων και την πρόσβαση σε εκρηκτικά.

“Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε κουλτούρα σε σχέση με την τρομοκρατία”, εξήγησε.

Σε σχέση με την μετανάστευση, ο Επίτροπος απέδωσε και πάλι τις αδυναμίες στον κατακερματισμό των εταίρων. Αφού έκανε μια ανασκόπηση της συμφωνίας ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόοδος σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ με την Τουρκία.

Αναλυτικά, η σημερινή έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος από τις 18 Μαρτίου, δεδομένου ότι οι κοινές προσπάθειες από τις ελληνικές και τουρκικές αρχές, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ συμβάλλουν σε αυτήν την πρόοδο της πρακτικής υλοποίησης της δήλωσης:

- Η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία ξεκίνησε στις 4 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, 325 παράτυποι μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας μετά τις 20 Μαρτίου έχουν επιστρέψει στην Τουρκία βάσει της δήλωσης. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία προχώρησαν σε ορισμένες νομικές αλλαγές για να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου.

Ο Frontex έχει αποστείλει 318 αξιωματικούς συνοδείας και 21 εμπειρογνώμονες επανεισδοχής στα ελληνικά νησιά για την υποστήριξη των επιχειρήσεων επιστροφής. Επιπλέον, έχουν αποσταλεί συνολικά 25 Τούρκοι αξιωματικοί σύνδεσμοι στα ελληνικά κέντρα πρώτης υποδοχής και 5 Έλληνες αξιωματικοί σύνδεσμοι στα σημεία άφιξης στην Τουρκία.

- Οι πρώτες επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία μετά τη δήλωση πραγματοποιήθηκαν στις 4-5 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, 103 Σύριοι πρόσφυγες έχουν επανεγκατασταθεί στην ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 1:1. Έχουν εκπονηθεί τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για την επανεγκατάσταση, σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, της ΕΥΥΑ, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Τουρκίας, οι οποίες πρέπει πλέον να οριστικοποιηθούν.

- Η Ελλάδα έχει θεσπίσει ταχείες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου όλων των σταδίων στα νησιά, από τις αρχικές συνεντεύξεις έως τις προσφυγές. Η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει αρμόδιους υπαλλήλους και αστυνομικούς στα νησιά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Η ΕΥΥΑ έχει αποστείλει 60 αξιωματικούς αρμόδιους για το άσυλο και 67 διερμηνείς στα ελληνικά νησιά για την υποστήριξη της διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου.

- Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Τουρκία στις 4 Μαΐου και, εάν η Τουρκία λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των υπολοίπων κριτηρίων, η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο χωρών για τις οποίες ισχύει καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

- Έχει επιταχυνθεί ο προγραμματισμός και η προετοιμασία έργων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Εκτός από το 1 δισ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 16 κράτη μέλη έχουν πλέον αποστείλει τα πιστοποιητικά συνεισφοράς τους, τα οποία καλύπτουν 1,61 δισ. EUR από τα 2 δισ. EUR για τα οποία έχουν δεσμευθεί για την περίοδο 2016-2017. Οι πρώτες συμβάσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, ύψους 77 εκατ. EUR, υπογράφηκαν στις 4 Μαρτίου και οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαρτίου.

Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη της Ελλάδας, δεδομένης ιδίως της ανάγκης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες• χρειάζονται περισσότερες δεσμεύσεις και αποδοχές όσον αφορά την επανεγκατάσταση, τη μετεγκατάσταση και τη στήριξη στους οργανισμούς της ΕΕ. Εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν αποστείλει τα πιστοποιητικά συνεισφοράς τους στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία θα πρέπει να το πράξουν σύντομα, αναφέρει η Κομισιόν.

Ζητά δε περαιτέρω προσπάθειες από την Τουρκία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία λαμβάνουν το είδος της στήριξης που έχουν περισσότερο ανάγκη, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης.