Ποιοι πολιτικοί θα υποβληθούν σε έλεγχο πόθεν έσχες

Ποιοι πολιτικοί θα υποβληθούν σε έλεγχο πόθεν έσχες
Δεν συντρέχει λόγος αναδρομικού ελέγχου για την περιουσιακή κατάσταση όσων ανέλαβαν δημόσιο αξίωμα μετά την ψήφιση του νόμου 4065/2012 (σ.σ. Απρίλιος 2012) διότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο, είναι η θέση που διατυπώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση 21 βουλευτών της ΝΔ, με την οποία ζητούσαν από την κυβέρνηση να μεριμνήσει προκειμένου να μην εξαιρεθούν από τον αναδρομικό έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης.

Όπως ωστόσο απαντά ο υπουργός Δικαιοσύνης, «με τον Ν. 4065/2012, όπως ισχύει, όσοι έχουν ή είχαν διατελέσει σε δημόσιο αξίωμα πριν την έναρξη της ισχύος του, ελέγχονται αναδρομικά μόνο για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων τους για πρώτη φορά και τρία χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους.

Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά δημόσιο αξίωμα μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4065/2012 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και δεν συντρέχει λόγος αναδρομικού ελέγχου, αφού ο αναδρομικός έλεγχος αφορά σε κάθε περίπτωση την περιουσιακή κατάστασή τους από τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους και εφεξής. Επομένως δεν έχει πρακτικό νόημα η υποβολή των προσώπων αυτών πλην τακτικού και σε αναδρομικό έλεγχο».