Ελλειματικό ισοζύγιο με σημάδια βελτίωσης

Ελλειματικό ισοζύγιο με σημάδια βελτίωσης
"Έπιασε" το στόχο το πλεόνασμα - Μείωση των καθαρών εσόδων

Ικανοποιητικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας δημοσίευσε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση «έπιασε» τους στόχους για τον Αύγουστο.(Αναλυτικά τα στοιχεία εδώ)

Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε σημαντικά παρόλο που τα καθαρά έσοδα του κράτους μειώθηκαν (μέσα σε λογικά πλαίσια). Βέβαια όλο αυτό είναι κυρίως προϊόν του «φρένου» στις επιστροφές φόρων τον Αύγουστο, μετά και την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ,γεγονός που εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 3,756 δις. ευρώστο οκτάμηνο έναντι στόχου ελλείμματος 883 εκατ. ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο βέβαια παραμένει ελλειμματικό, μειώθηκε σημαντικά με διαφορά περίπου της τάξεως των 3δις. σε σχέση με την αρχική εκτίμηση προϋπολογισμού. (Το ελλειμματικό ισοζύγιο βρίσκεται στο 1δις. σε σχέση με 3,880 δις. της εκτίμησης).

Τα βασικά γεγονότα που συνέθεσαν την υπεραπόδοση του πλεονάσματος, αποτελούν η δραματική συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών ( 2,5 δις ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό), η μεγάλη «τρύπα» (883 εκατ. ευρώ) στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και ηυπεραπόδοσητων εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι είχε προϋπολογιστεί δόση ΕΝΦΙΑ η οποία τελικά δεν εισπράχθηκε.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία:

  • Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού.Τον Αύγουστο πήγαν καλά και ήταν περισσότερα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τοστόχο. Ανήλθαν σε 3,932 δις ευρώ. Σε επίπεδο οκταμήνου τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού εμφανίζουν υπέρβαση 464 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο και ανήλθαν σε 29,883 δις ευρώ.
  • Επιστροφές φόρου.Τον Αύγουστο, μετά από τα «γκάζια» του Ιουλίου , οι επιστροφές φόρων ήταν μειωμένες κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Ανήλθαν σε 187 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 309 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο, πάντως, οι επιστροφές φόρου συνεχίζουν να υπερβαίνουν το στόχο κατά 97 εκατ. ευρώ (1,907 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,809 δισ. ευρώ), ενώ στα παραπάνω ποσά δεν υπολογίζεται το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.Παραμένουν στην πρέσα, με αποτέλεσμα υποχρηματοδότηση της τάξεως των 2,546 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (33,359 δισ. ευρώ) στο οκτάμηνο. Ανάλογη εικόνα και στον Αύγουστο με τις δαπάνες του δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού να φτάνουν τα 3,688 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 151 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.
  • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Δραματική υστέρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πραγματική οικονομία, τόσο σε έσοδα όσο και σε δαπάνες. Οι δαπάνες του ΠΔΕ στο οκτάμηνο είναι μειωμένες κατά 883 εκατ. ευρώ (στα 2,172 δισ. ευρώ έναντι 3,055 δισ. ευρώ), τα έσοδα εμφανίζουν υστέρηση 1,048 δισ. ευρώ (στα 2,067 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,115 δισ. ευρώ).