ΕΟΠΥΥ: Τακτοποιεί άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΟΠΥΥ: Τακτοποιεί άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
«Ανάσα» θα πάρουν τα δημόσια νοσοκομεία μετά και την εκταμίευση 166,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ που αναμένεται να αρχίσει εντός των ημερών.

Οι πληρωμές αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού για νοσήλια ασφαλισμένων του σε δημόσια και νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικού καθεστώτος.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Οργανισμού, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης πρόγραμμα πληρωμών προς φαρμακευτικές εταιρείες και νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Μπερσίμη, έχειεκταμιευθεί ποσό 270 εκατομμυρίων ευρώστις φαρμακευτικές εταιρείες, μέσω του ειδικού προγράμματος για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Από τον μήνα Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν επιπλέον πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση ληξιπροθέσμων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και σε άλλους παρόχους, μειώνοντας ισόποσα τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εκκαθάριση υποβολών των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Έως τις 24 Αυγούστου, ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές δαπανών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου - Μαρτίου διαφόρων κατηγοριών παρόχων.

Το ποσοστό του συνόλου των υποβολών που έχουν αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών, κυμαίνεται ενδεικτικά ως εξής:

Από 95,6%(ψυχιατρικές κλινικές, κλινικές κλειστής νοσηλείας) έως και 100% (πολυϊατρεία, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης – μονάδες τεχνητού νεφρού) για τον Ιανουάριο.

Από 85,4%(κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης, κλειστής νοσηλείας) έως και 100% (ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπευτές) για τον Φεβρουάριο 2016.

Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο εξελίσσεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων και πληρωμών για όλες τις κατηγορίες των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, έχουν αποζημιωθεί ή εκδοθεί εντάλματα πληρωμών σε ποσοστά από 50,7% έως και 86,8% ανά κατηγορία παρόχων.

Για τον Απρίλιο, η έναρξη των ενταλματοποιήσεων και πληρωμών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
Σύμφωνα με τον κ. Μπερσίμη, το πρόγραμμα πληρωμών εξελίσσεται με συνέπεια και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες και την ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας.