Αυτά είναι τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στην Ε.Ε.

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στην Ε.Ε.
Η ανεργία και το μεταναστευτικό αποτελούν τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τους Ευρωπαίους ωστόσο θεαματικό άλμα στην κατάταξη των προς επίλυση προβλημάτων κάνει το τελευταίο διάστημα και η τρομοκρατία.

Η ανεργία παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ, η μετανάστευση κατέχει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 47% (+33%), ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζει η τρομοκρατία με ποσοστό 26% (+15%).

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τη δημοσκόπηση «Parlemeter» 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διεξήχθη στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. από 19 έως 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Ευρωπαίοι είναι, στην πλειονότητά τους, υπέρ μιας κοινής σφαιρικής προσέγγισης στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής τόσο ως προς τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. (66%) όσο και ως προς την κατά προτεραιότητα οικονομική στήριξη των κρατών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές (62%), όπως επίσης είναι υπέρ μιας διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης, ίδιας σε όλα τα κράτη-μέλη (79%).

Παράλληλα, οι 8 στους 10 εκτιμούν πως ο αριθμός των αιτούντων άσυλο πρέπει να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ το 51% εκτιμά πως η χώρα χρειάζεται τους νόμιμους μετανάστες για να δουλέψουν σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, εκτίμηση η οποία όμως σε 11 χώρες δεν υποστηρίζεται από την πλειονότητα.

Σε ό,τι αφορά την αίσθηση του «συνανήκειν» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται πως βρίσκεται σε άνοδο (το 55% πιστεύει πως είναι «κάτι καλό», +1 σε σχέση με το 2014), ενώ οι επτά στους δέκα Ευρωπαίους εκτιμούν πως τα όσα τους ενώνουν είναι σημαντικότερα από τα όσα τους χωρίζουν, αλλά με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών.