Τι θα συμβεί στους Ελληνες καταθέτες σε περίπτωση bail-in

Τι θα συμβεί στους Ελληνες καταθέτες σε περίπτωση bail-in
Οι Έλληνες καταθέτες θα έχουν επιλεκτική αντιμετώπιση ακόμη και σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο κανόνας του bail-in σε περίπτωση διάσωσης κάποιου ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος αναφέρει το πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται νομικούς αλλά και οικονομικούς κύκλους της Ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο η εφαρμογή της οδηγίας BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η «χρήση» του bail-in, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόστηκε στην Κύπρο.

Σαφώς αυτό θα πλήξει περισσότερο τους μετόχους των τραπεζών και τους κατόχους τραπεζικών ομολόγων, αλλά θα προστατεύσει ακόμη και αυτούς που διαθέτουν καταθετικούς λογαριασμούς άνω των 100.000 ευρώ (ποσό μέχρι το οποίο «καλύπτεται» πλήρως βάσει της συγκεκριμένης οδηγίας).

Αιτία αυτής της ιδιαίτερης μεταχείρισης το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών που διαθέτουν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ είναι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτές και δικηγόροι τονίζουν στο Reuters ότι η εφαρμογή της οδηγίας BRRD μπορεί, όντως, να είναι διαφορετική ανά χώρα της Ευρωζώνης, καθώς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τη γενικότερη επίπτωση που θα έχει στην οικονομία το «κούρεμα» των καταθέσεων.

Στην περίπτωση της Κύπρου, εξετάστηκε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ομολογιούχοι υψηλής εξασφάλισης, ενώ στην ελληνική περίπτωση, τα χρήματα των ανασφάλιστων καταθέσεων ανήκουν σε μεγάλο βαθμό σε μικρές επιχειρήσεις που τα χρειάζονται για πληρωμές προσωπικού και για να κρατηθεί ζωντανή η οικονομία.

Αυτό δείχνει ότι οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν επιλεκτική προσέγγιση και στο μέλλον, για να εξαιρέσουν πιθανό bail in εμπλεκόμενων μερών, εάν χρειαστεί για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.