Μειωμένο κατά 4,4% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβρη

Μειωμένο κατά 4,4% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβρη
Μείωση 4,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Οκτώβριο φέτος, καθώς η αύξηση στην αξία των ελληνικών εξαγωγών υπερκάλυψε την αύξηση της αξίας των εισαγωγών. Όμως, στο 10μηνο, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 7,1%.


Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής:

  • Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 4.276,8 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2014 έναντι 4.191,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 86,7 εκατ. ευρώ, ή 3,3%).
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.514,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.347,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 58,2 εκατ. ευρώ, ή 3,8%).
  • Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.762,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.844,1 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 28,5 εκατ. ευρώ, ή 2,7%).
  • Το 10μηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 39.957,7 εκατ. ευρώ έναντι 39.543,9 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.722,5 εκατ. ευρώ, ή 6,9%).
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 22.544,4 εκατ. ευρώ έναντι 23.286,2 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 250,7 εκατ. ευρώ, ή 1,8%).
  • Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 17.413,3 εκατ. ευρώ έναντι 16.257,7 εκατ. ευρώ το 10μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.973,2 εκατ. ευρώ, ή 18,1%)