Πρωτοκόλλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΠΔ και της Cassa Depositi e Prestiti

Πρωτοκόλλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΠΔ και της Cassa Depositi e Prestiti
Έξι χρόνια μετά το ξέσπασμά της κρίσης, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να βρει τον αναπτυξιακό βηματισμό της, τόνισε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Σταϊκούρας, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Cassa Depositi e Prestiti.

Όπως είπε, «οι ρίζες, τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της μακράς, βαθιάς και "συστημικής", δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής, κρίσης είναι σε όλους μας γνωστά. Δυστυχώς, έξι χρόνια μετά το ξέσπασμά της, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να βρει τον αναπτυξιακό βηματισμό της.

Σήμερα, αυτό που απαιτείται, είναι η ενδυνάμωση της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ενοποίησης, ώστε το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα να βγει πιο δυνατό από την κρίση. Αυτό που χρειάζεται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα πλαίσιο δημιουργικής αλληλεγγύης, είναι η επίτευξη και διασφάλιση «ισορροπίας» μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας και των αναπτυξιακών πολιτικών, ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε Ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο» επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ.Σταϊκούρας.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα του χθεσινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ότι απαιτείται έμφαση στις επενδύσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την δέσμευση των κρατών-μελών να εντατικοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να επιδιώξουν φιλο-αναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Σε αυτούς τους άξονες, κινείται και η Ευρωπαϊκή απόφαση να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στον όμιλο της ΕΤΕπ με στόχο την κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις την περίοδο 2015-2017.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικός καθίσταται ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν έναν «ειδικό» ρόλο και διαθέτουν ένα «ιδιαίτερο» αναπτυξιακό προσανατολισμό. Όπως είναι η Cassa Depositi e Prestiti στην Ιταλία και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, είπε ο κ.Σταϊκούρας.

Η Cassa Depositi e Prestiti αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιταλίας. Το ενεργητικό του ξεπερνάει τα 300 δισ. ευρώ. Οι βασικές δραστηριότητες του επικεντρώνονται:

  • Στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημόσιων οργανισμών.
  • Στη χρηματοδότηση έργων υποδομών και παραγωγής ενέργειας. - Στην στήριξη της ιταλικής οικονομίας, με την παροχή, μεταξύ άλλων, ρευστότητας σε μικρομεσαίες, κυρίως εξαγωγικές, επιχειρήσεις.
  • Στην απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις «στρατηγικού εθνικού συμφέροντος».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, αποβλέπει:

  • Στη συγχρηματοδότηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος, στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού.
  • Στη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στις δύο γειτονικές χώρες.
  • Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων και κινητικότητας προσωπικού.