ΤτΕ: Πλεονασματικό το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα για το 10μηνο

ΤτΕ: Πλεονασματικό το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα για το 10μηνο
Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.003 εκατ. ευρώ καταγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.250 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9.074 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 38.391 εκατ. ευρώ, από 37.993 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 336 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 40.068 εκατ. ευρώ, από 47.904 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013.

Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (πλεόνασμα 3.003 εκατ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.