Δημοπρασία 3μηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 15 Οκτωβρίου

Δημοπρασία 3μηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 15 Οκτωβρίου
Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας ύψους 625 εκατ. ευρώ στις 15 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την Παρασκευή.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 17η Οκτωβρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.