Εκτιμήσεις της Eurobank για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Εκτιμήσεις της Eurobank για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
«Η αύξηση της απασχόλησης και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελούν βασικές συνιστώσες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank.

Εκτιμούν επίσης ότι «η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση των θεσμών και το σταθερό φορολογικό καθεστώς δύναται να οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας».

«Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014 για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-18 αλλά δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης παρά το γεγονός ότι τα έσοδα είναι οριακά υψηλότερα του αντίστοιχου στόχου και το πρωτογενές ισοζύγιο είναι πλεονασματικό ακόμη και αν υποθέσουμε ότι οι πρωτογενές δαπάνες είναι ίσες με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2015-18 και όχι στα χαμηλότερα επίπεδα του επταμήνου 2014», αναφέρουν.