Μείωση του ΓΔ αμοιβής παραγωγής στη γεωργία - κτηνοτροφία

Μείωση του ΓΔ αμοιβής παραγωγής στη γεωργία - κτηνοτροφία
Κατα 9,9% συρρικνώθηκε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) τον Οκτώβριο του 2012, σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πέρυσι και έναντι πτώσης 4,7%, που καταγράφηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών τον Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, σημείωσε ενισχύθηκε κατά 7,3%, έναντι αύξησης 20,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Παράλληλα, ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε σχέση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, υποχώρησε κατά 4,5%, έναντι ανόδου 6,8%, που κατέγραψε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, ενισχύθηκε κατά 0,9%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Οκτώβριο, σε σχέση πέρυσι, παρουσίασε άνοδο 3,5%, έναντι αύξησης 7,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε σχέση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, σημείωσε άνοδο 3,2%, έναντι αύξησης 9,1%, που κατέγραψε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.