Σε πορεία σταδιακής ανάκαμψης η Ελλάδα, λέει ο ΕΜΣ

Σε πορεία σταδιακής ανάκαμψης η Ελλάδα, λέει ο ΕΜΣ
Στο συμπέρασμα ότι η Eλλάδα βρίσκεται σε αισθητά βελτιωμένη θέση σε σχέση με το 2010, όταν απώλεσε την πρόσβαση στις αγορές,

καταλήγει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην ετήσια έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στην έκθεση του ΕΜΣ υπογραμμίζεται ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον εισέλθει σε πορεία σταδιακής ανάκαμψης με τη στήριξη της καλής τουριστικής περιόδου, τις προσπάθειες της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση της οικονομίας και τη βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Ελλάδα, η πρόοδος που σημειώθηκε σε δημοσιονομικό επίπεδο και την ανταγωνιστικότητα οδήγησε στην εξάλειψη των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών και των πρωτογενών ελλειμμάτων, ενώ η απόδοση των ελληνικών ομολόγων και η ιδιαίτερα επιτυχής έκδοση ομολόγων στις αρχές του 2014 αποδεικνύει ότι η αγορά αναγνωρίζει την προσαρμογή που συντελέστηκε.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στην εφαρμογή του προγράμματος, διασφαλίζοντας τον υψηλό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και διατηρώντας επαρκή δημοσιονομική πειθαρχία ώστε να παγιωθεί η προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας.

Στις θετικές επιδόσεις περιλαμβάνεται και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος που έφτασε το 1,5 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών και στα αυξημένα έσοδα.

Σύμφωνα με την έκθεση και η εξωτερική προσαρμογή προχωρά με γοργούς ρυθμούς, εφόσον για πρώτη φορά το 2013 επιτεύχθηκε πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 0,7% του ΑΕΠ με μείωση 12% στο εμπορικό έλλειμμα, ενώ τα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό συνέβαλαν στην αύξηση κατά 11% στο πλεόνασμα στις υπηρεσίες.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σημειώνει ότι ως ανταμοιβή για την προσαρμογή που υπήρξε, οι ξένοι επενδυτές επέδειξαν ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, πίσω από αυτές τις θετικές τάσεις βρίσκεται η σημαντική βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς άρχισαν να αποδίδουν καρπούς οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που οδήγησαν σε μειώσεις των μισθών και είχαν ως αποτέλεσμα να ανακτήσει η χώρα τις απώλειες ανταγωνιστικότητας που είχε συσσωρεύσει την περίοδο 2000-2009.

Η εφαρμογή μιας ευρείας δέσμης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και από το 2011 η Ελλάδα έχει ανέβει 29 θέσεις στη σχετική κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Από τον Μάρτιο του 2012, έχουν εκταμιευθεί συνολικά 99 δισ. ευρώ από τον ΕΜΣ προς την Ελλάδα, ενώ μόνο το 2013 εκταμιεύθηκαν 8,58 δισ. ευρώ, που αναλογούν στο 4,7% του ελληνικού ΑΕΠ, τονίζεται στην έκθεση.