Πόσα κερδίζει το δημόσιο από την πτώση των επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια

Πόσα κερδίζει το δημόσιο από την πτώση των επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια
Κατακόρυφη είναι η πτώση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του δημοσίου κατά τη φετινή χρονιά.

Ήδη στις δύο τελευταίες δημοπρασίες το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων υποχώρησε στα επίπεδα του 2,15% ενώ στη σημερινή δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,8%. Πέρυσι το Ιούνιο στα τρίμηνα έντοκα το επιτόκιο ήταν 4,02% και στα εξάμηνα 4,2%.
Έτσι σε ετήσια βάση παρατηρείται μείωση της τάξεως των 2 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων γεγονός που μειώνει αισθητά το ετήσιες δαπάνες του κράτους για αποπληρωμή των τόκων. Με δεδομένο ότι το ύψος των εντόκων που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι της τάξεως των 15 δις Ευρώ η ετήσια εξοικονόμηση που προκύπτει είναι της τάξεως των 300 εκ Ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση που υπάρχει για τους επόμενους μήνες είναι πως τα επιτόκια των εντόκων θα υποχωρήσουν σε επίπεδα κάτω του 1,5%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εξοικονόμηση μπορεί να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα των 300 εκ Ευρώ.
ΝΙΚ