ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τρίτη 10/6

  ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τρίτη 10/6
Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την άντληση 1,25 δισ. ευρώ, προχωρά την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 ο ΟΔΔΗΧ.


Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 12 Δεκεμβρίου 2014».
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Ο ΟΔΔΗΔ διευκρινίζει πως η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.