Αναγκαία η βελτίωση των κρατικών εισπρακτικών μηχανισμών

Αναγκαία η βελτίωση των κρατικών εισπρακτικών μηχανισμών
Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νίκος Αγγελάρας, παρέδωσε  στον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τη διαδήλωση, όπως λέγεται, του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου για το περασμένο έτος.


Όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδήλωσή του, είναι αναγκαία η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους, όπως αναγκαίος είναι και ο επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων.
Ακόμη, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πραγματικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανέρχονται σε 133.726.068.519,09 ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 10,31%, που οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες για δαπάνες πλέον των προβλέψεων, και κυρίως για: α) εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων ετών, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και νοσηλευτικά ιδρύματα και β) στην αποπληρωμή χρεολυσίων βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού (εντόκων γραμματίων).