Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις για 100 θέσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις για 100 θέσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Εκατό θέσεις έμμισθης επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αεροδρομίου, προσφέρει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Airport Praxis 2» και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 19 – 29 ετών. Αποτελεί συνέχεια του «Airport Praxis 1», που είχε εφαρμοστεί το 2014 και είχε προσφέρει 70 θέσεις απασχόλησης. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους ωφελούμενους να αποκτήσουν προϋπηρεσίας, κατάρτιση και γνώσεις, που θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, ηλεκτρονικά έως τις 30/6/2016 μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου: http://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/careers/Job-Openings. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: * Νέους, ηλικίας 19 έως 29 ετών, απόφοιτους ή φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που επιθυμούν είτε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία είτε να υλοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους και να εργασθούν σε διάφορους τομείς της εταιρείας αεροδρομίου.

* Νέους, ηλικίας 19 έως 29 ετών, απόφοιτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, που επιθυμούν να εργασθούν στον επιχειρησιακό/τεχνικό τομέα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας αεροδρομίου αποτελεί πρότυπο μεταξύ κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των αερομεταφορών, ενώ ο ΔΑΑ έχει γνωρίσει διεθνή καταξίωση με πλήθος βραβείων και διακρίσεων για την αρτιότητα του επιχειρησιακού και διοικητικού μοντέλου του.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος και για το πρόγραμμα “Airport Praxis 2” του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στη διεύθυνση http://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/careers/Job-Openings.