Μείωση ανεργίας στο 24,2% τον Φεβρουάριο

Μείωση ανεργίας στο 24,2% τον Φεβρουάριο
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 24,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 25,8% τον Φεβρουάριο του 2015 και του 24,4% τον Ιανουάριο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων τον Φεβρουάριο υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 3.625.262 άτομα. Οι άνεργοι ήταν 1.158.731 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.277.146 άτομα.

Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας:

* Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 86.015 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (αύξηση 2,4%) και κατά 10.692 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση 0,3%).

* Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 70.220 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 5,7%) και κατά 7.524 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,6%).

* Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 56.587 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 1,7%) και κατά 6.353 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,2%).

Η ηλικιακή ομάδα που δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα είναι οι νέοι. Στις ηλικίες 15-24 ετών φτάνει το 51% και ακολουθεί η κατηγορία 25-34 ετών, με 31,6%.

Από την άλλη πλευρά, η περιφέρεια με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με 28,7%. Στον αντίποδα, το ποσοστό ανέργων στο Αιγαίο είναι «μόλις» 13,1%.