Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στην υγεία - Αναλυτικά οι θέσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στην υγεία - Αναλυτικά οι θέσεις
Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις για τις 690 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας με την προκήρυξη 5Κ/2015.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες:

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι των κατηγοριών Τεχνολογικής και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (ΚΕΦ. Α΄) πρέπει να συμπληρώσουν−υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω τουδιαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2015, απαραίτητη προϋπόθεσηείναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνονται τα εξής:

• Όσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (δηλαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «OnlineΥπηρεσίες−> Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασηςπου τους αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικήςαίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»).

• Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τουςέχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησηςσυμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών 326 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.

• Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ηλεκτρονικές (Online) Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες,ειδικά κείμενα βοήθειας , δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τις δυνατότητες να διαβάσουν το ΦΕΚ της προκήρυξης, να προχωρήσουν στηνυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησηςκαι να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεταιαποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης πουαντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Παλιννοστήσας Πόντιος Ομογενής, Παλιννοστήσας Ομογενής τουν. 2790/200, Έλληνας υπήκοος που προέρχεται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα κατά περίπτωση πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης,προκειμένου να τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

«ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510»

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Τ.Ε. ή Δ.Ε.), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΔΩ