Ρ. Κράτσα:Μπορούν να δημιουργηθούν 400.000 θέσεις εργασίας (Video)

Ρ. Κράτσα:Μπορούν να δημιουργηθούν 400.000 θέσεις εργασίας (Video)
Νέες δυνατότητες ενισχύει και ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην πράσινη οικονομία και κυρίως στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως δηλώνει η ευρωβουλευτής κα Ρ. Κράτσα, στη χώρα μας οι θέσεις απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας ιδιαίτερα που υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια ανέρχονται σε 400.000. Για το λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να προσανατολιστεί ο τομέας της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προς αυτούς τους τομείς που θα δημιουργούν προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας. Το ψήφισμα και η έκθεση του Κοινοβουλίου εστιάζεται ιδιαίτερα στις γυναίκες που πλήττονται πιο σκληρά από την κρίση στην αγορά εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν πολλές δυνατότητες στον τομέα της πράσινης οικονομίας να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να εκπαιδευθούν κατάλληλα και να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτές τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σχεδιάσουμε επενδύσεις η χώρα μας, η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και παράλληλα να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση όπου θα δώσει ώθηση και θα κάνει πραγματικότητα αυτές τις νέες προοπτικές.