Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας συναντάμε τους περισσότερους ανέργους

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας συναντάμε τους περισσότερους ανέργους
Στους 815.434 ανήλθε ο αριθμός των ανέργων αναζητούντων εργασία τον Αύγουστο του 2015 σημειώνοντας μείωση 0,29 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 2,44% συγκριτικά με πέρισυ όπου ο αριθμός των ανέργων ανερχόταν στα 835.844 άτομα. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας όμως υπάρχει η μεγαλύτερη ανεργία;

Σύμφωνα με τα στοιχεία ανεργίας του Αυγούστου 2015 που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ:

1. Το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίαςανήλθε σε 815.434 άτομα. Από αυτά 456.285 (ποσοστό 55,96%) είναιεγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότεροτων 12 μηνών, και 359.149 (ποσοστό 44,04%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώοανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

2. Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 130.703 άτομα όπου 70.722 (ποσοστό 54,11%) είναι εγγεγραμμένα στομητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και59.981 (ποσοστό 45,89%) εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών.

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων πουπληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 106.350 άτομα από ταοποία οι 102.969 (ποσοστό 96,82%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίεςεπιδοτουμένων και οι 3.381 (ποσοστό 3,18%) είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων.

4. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνασυνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 92.238 άτομα.

5. Το σύνολο των νέων αιτήσεων ανέργων για επιδότηση (σύμφωνα με την ισχύουσαδιοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή τουδικαιούχου επιδόματος ανεργίας) ανέρχεται σε 17.137 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ από τα 815.434 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι,ο υψηλότερος αριθμός ανέργων εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής με 296.659 άτομα και στην ΠεριφέρειαΚεντρικής Μακεδονίας με 148.181 άτομα, καθώς οι δύο αυτές Περιφέρειες συγκεντρώνουντο υψηλότερο πληθυσμό στο σύνολο της χώρας.

Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,38% των ανέργων που αναζητούν εργασία από τοσύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 18,17%.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

50.416

6,18%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

148.181

18,17%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

28.582

3,51%

ΗΠΕΙΡΟΣ

27.816

3,41%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

61.046

7,49%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

7.975

0,98%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

66.878

8,20%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

39.904

4,89%

ΑΤΤΙΚΗ

296.659

36,38%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

33.741

4,14%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

11.829

1,45%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

9.015

1,11%

ΚΡΗΤΗ

33.392

4,09%

ΣΥΝΟΛΟ

815.434

100,00%

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2015

Στο σύνολο της χώραςπαρατηρείται μείωση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον προηγούμενο μήνα σε-2.353 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή -0,29%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωσημεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον προηγούμενομήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-3,89%).

Η Περιφέρεια Αττικήςεμφανίζει ποσοστιαία αύξηση (0,83%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2014

Σημειώνεται ότι στο σύνολο της χώραςπαρατηρείται μείωση των ανέργων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα τουπροηγούμενου έτους κατά 20.410 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή 2,44%.

Η μεγαλύτερηποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία απότον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου(-6,85%).

Από τις Περιφέρειες που εμφανίζουν ποσοστιαία αύξηση η Περιφέρεια Κρήτηςεμφανίζει την μεγαλύτερη με ποσοστιαία μεταβολή (8,07%).