Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών μέχρι το τέλος του χρόνου

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών μέχρι το τέλος του χρόνου
Περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι το τέλος του έτους τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων για τη χρήση του 2013, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και για εκπρόθεσμη υποβολή προβλέπεται πρόστιμο εκατό ευρώ.

Στις καταστάσεις αυτές που αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 δεν χρειάζεται να δηλωθούν οι δαπάνες που έγιανα τον προηγούμενο χρόνο.

Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2013, καταγράφονται αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και άλλα δικαιώματα. Δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, συναλλαγές εφόσον η αξία των τιμολογίων δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου με ειδικά ηλεκτρονικά αρχεία στο taxisnet.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet του φορολογούμενου.