Πρόσληψη προσωπικού, 260 ατόμων, στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσληψη προσωπικού, 260 ατόμων, στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Την πρόσληψη προσωπικού, διακοσίων εξήντα (260) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο), για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ν.Π.Ι.Δ.), Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 17/11/2014 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη