Μειωμένα κατά 50% τα αναδρομικά των ενστόλων και των δικαστικών

Μειωμένα κατά 50% τα αναδρομικά των ενστόλων και των δικαστικών
Μειωμένα κατά 50% θα είναι τα αναδρομικά που θα καταβληθούν στους ενστόλους και στους δικαστικούς, στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αποδοχών τους για το διάστημα από 1.8.2012 έως 30.6.2014 βάσει της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αυτό προβλέπεται σε προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε στη Βουλή.
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειώνεται ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν καθιστούν εφικτή την καταβολή όλου του ποσού των αναδρομικών. Κάτι τέτοιο, επισημαίνει, θα επιβάρυνε σημαντικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2014 και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του 2015, αφού το συνολικό κόστος από την πλήρη κάλυψη των αναδρομικών θα ανέρχονταν σε 829,4 εκατ ευρώ.