Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 19 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 19 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη ΔΕΗ
Προκήρυξη για την πλήρωση 19 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ) απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσιοποίηση το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε/2014 που αναμένεται να εκδοθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο την επόμενη εβδομάδα. Αφορά κυρίως θέσεις Μηχανικών - Χρηματοοικονομικών και τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη, Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική (metabolic engineering), Κοστολόγηση και τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Ενεργειακή Οικονομία, Ρυθμιστικά θέματα (Regulatory affairs) ή Θέματα Λειτουργίας Αγορών Η/Ε και του συσχετιζόμενου (Ευρωπαϊκού – Εθνικού) Ρυθμιστικού πλαισίου, Πωλήσεις ή Διαχείριση Μεγάλων Πελατών (Key Account Management), Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση κινδύνου ενεργειακών προϊόντων ή διαχείριση κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων, Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, δηλαδή με συνεκτίμηση των ειδικών προσόντων τουςκαι των επιδόσεών τους κατά την προσωπική συνέντευξη.