Το τέλος των επαγγελμάτων που γνωρίζουμε

Το τέλος των επαγγελμάτων που γνωρίζουμε
Οι χώρες της ΕΕ σε λίγα χρόνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με «κραχ» στην επαγγελματική ειδίκευση γράφουν οι Fianancial Times


Ενδεικτικό είναι πως σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βρετανίας τον περασμένο μήνα, ως το 2022, εκατομμύρια Βρετανοί θα γνωρίζουν επαγγέλματα που δεν θα υπάρχουν.... Αυτό μεταφράζεται πως 9,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, θα ανταγωνίζονται για 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού σημαίνει επιπλέον ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί πολύ να αντικαταστήσει την συνταξιοδοτούμενη γενιά ειδικευμένου προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ανεργία των νέων είναι χαμηλότερη σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία, που έχουν τα πλέον αποδοτικά προγράμματα σπουδών, ενώ οι υπόλοιπες χώρες, τρέχουν τώρα να προλάβουν. Ο συντάκτης των FT τονίζει πως στα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να γίνει καλύτερη προσπάθεια ώστε να αποφοιτούν πολίτες με γνώσεις και ικανότητες τις οποίες χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Συνεργασία επιχειρήσεων - σχολείων - πανεπιστημίων

Παράλληλα όμως και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουλέψουν παραπάνω για την κατάρτιση του προσωπικού. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη προσφέρουν δυνατότητες κατάρτισης και η τάση μεταδίδεται σε νέους τομείς, όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Επιχειρήσεις όπως η Rolls-Royce έχουν επεκτείνει τα προγράμματα αυτά σε όλο το φάσμα της αλυσίδας. Και πάλι όμως, στις μισές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Βρετανίας, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Ένα απαραίτητο βήμα είναι να δημιουργηθούν «κόμβοι» μέσω των οποίων οι μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με σχολεία και πανεπιστήμια ή να λαμβάνουν συμβουλές για την πρόσβαση σε κρατική επιδότηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, όπου πριν από 30 χρόνια η καλύτερη δουλειά ήταν του μηχανολόγου μηχανικού, σήμερα είναι του ηλεκτρονικού μηχανικού.

Οι εταιρίες πρέπει επίσης να ξανασκεφτούν το ζήτημα των οικονομικών κινήτρων. Μολονότι γκρινιάζουν για την έλλειψη μηχανικών, για παράδειγμα, οι μισθοί των περισσοτέρων τραπεζικών συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλότεροι από των μηχανικών.