Δύο προγράμματα απασχόλησης για ανέργους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δύο προγράμματα απασχόλησης για ανέργους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δύο νέα προγράμματα ξεκινούν από τον ΟΑΕΔ. Το πρώτο αφορά την επιδότηση θέσεων εργασίας -μέσω της καταβολής των εισφορών -σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την κατασκευή των έργων του Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο την απασχόληση ανέργων σε εργοδοτικούς φορείς. Τα νέα προγράμματα ξεκινούν από την Τετάρτη. Τα προγράμματα είναι τα εξής Επιδότηση θέσεων λόγω έργων μετρό Θεσσαλονίκης. Δείτε περισσότερα εδώ   Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε τουρισμό και εμπόριο. Δείτε πρτισσότερα εδώ