Μαρινόπουλος: Υπεγράφη η συμφωνία -Τι ισχύει για όσους απολύθηκαν

Μαρινόπουλος: Υπεγράφη η συμφωνία -Τι ισχύει για όσους απολύθηκαν
Υπεγράφη χθες από τους άμεσα εμπλεκόμενους (Σκλαβενίτης, Μαρινόπουλος, τράπεζες) η επίσημη συμφωνία διάσωσης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία θα δοθεί πλέον μέσω ενός ειδικού ασφαλούς site στους προμηθευτές, προκειμένου να τη διαβάσουν και να συναινέσουν οριστικά.

Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 70% του συνόλου των εμπορικών προμηθευτών της Μαρινόπουλος, αντιπροσωπεύοντας απαιτήσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ, έχει ήδη προσφέρει «καταρχήν» συναίνεση στη συμφωνία διάσωσης, ανταποκρινόμενο στην επίσημη επιστολή που απέστειλε η PwC.

Η ανταπόκριση αυτή των εμπορικών προμηθευτών χαρακτηρίζεται από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του deal ως ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς στο εγχείρημα διάσωσης που διεξάγει η Σκλαβενίτης σε συνεργασία με τις τράπεζες.

Οι εμπορικοί προμηθευτές, σημειώνει άλλο στέλεχος της αγοράς, συναινούν πρακτικά σε «κούρεμα» των υποχρεώσεών τους κατά 50% αλλά με εξόφληση του υπολοίπου τοις μετρητοίς και με την προοπτική ότι διατηρείται στη ζωή ο πελάτης τους, με νέα ιδιοκτησία και management εγνωσμένης αξίας. Γνωρίζουν άλλωστε ότι δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική για τα συμφέροντά τους κι ότι σε άλλη περίπτωση, θα χάσουν τα χρήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπαγωγή της Μαρινόπουλος στις διαδικασίες του άρθρου 106 βθ, πάνω στις οποίες στηρίζεται το εγχείρημα διάσωσης, απαιτείται η συναίνεση του 60% των πιστωτών, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό 40% των πιστωτών που έχουν εξασφαλίσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσοστό των πιστωτών αυτής της κατηγορίας αφορά στις τράπεζες.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι οι διαδικασίες προετοιμασίας της διάσωσης εξελίσσονται ολοταχώς με βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί ενώ σημείωσαν ότι κάποιες ελλείψεις που παρατηρήθηκαν τις πρώτες μέρες στον εφοδιασμό καταστημάτων της Μαρινόπουλος με προϊόντα από τη Σκλαβενίτης, λόγω και του μεγάλου αριθμού καταστημάτων ανά την επικράτεια, θα εξομαλυνθούν πολύ σύντομα καθώς και ότι οι τράπεζες στηρίζουν απολύτως το εγχείρημα, με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

Κατά συνέπεια, η κατάθεση αίτησης υπαγωγής της Μαρινόπουλος στο άρθρο 106 βθ αναμένεται να γίνει είτε τις τελευταίες ημέρες του τρέχοντος μηνός, είτε το πολύ μέσα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.7

Τι συμβαίνει με όσους απολύθηκαν και έχουν ασκήσει ένδικα μέσα

Επίσης μεταφέρεται, μεταβιβάζεται και αναλαμβάνεται από τη νέα εταιρεία (σ.σ Ελληνικές Υπεραγορές) το σύνολο των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες είχαν καταγγελθεί μέχρι την 30.06.2016, σύμφωνα με τοeuro2day.gr.

Η μεταφορά της υποχρέωσης ισχύει βέβαια για τις περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί αγωγές ή άλλα ένδικα μέσα με στόχο την ακύρωση της καταγγελίας σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής και λοιπών ενδίκων μέσων σχετικά με την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι συμβάσεις μεταφέρονται στην Ελληνικές Υπεραγορές, με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης (Απόφαση Εργατικής Διαφοράς), με την οποία θα αναγνωρίζεται ότι η καταγγελία της εν λόγω σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

Προϋπόθεση αποτελεί ο εργαζόμενος να επιθυμεί τη μεταφορά της εργασιακής του σχέσης στην «Ελληνικές Υπεραγορές». Στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί, η σχετική δήλωση θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση και διεκδικεί την επιδικασθείσα αποζημίωση από την παλαιά εταιρεία (Μαρινόπουλος ή Ξυνός ή Express M ή Πειραϊκόν).

Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώνει το 100% των δεδουλευμένων αποδοχών και των λοιπών οφειλόμενων ποσών εφόσον εκδίδονται αποφάσεις Εργατικής Διαφοράς μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, χωρίς όμως, την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η αποπληρωμή των παραπάνω υποχρεώσεων θα γίνει σε 18 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από την μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κοινοποίηση της Απόφασης Εργατικής Διαφοράς, κατά περίπτωση, και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Σε περίπτωση, κατά την οποία εκτός από την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, με την Απόφαση Εργατικής Διαφοράς επιδικάζονται και δεδουλευμένες αποδοχές και λοιπά οφειλόμενα ποσά, η «Ελληνικές Υπεραγορές» αναλαμβάνει την αποπληρωμή τους.

Στις περιπτώσεις των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες έχουν καταγγελθεί μέχρι την 30.06.2016, η Ελληνικές Υπεραγορές αναλαμβάνει την συναφή δικαστική εκκρεμότητα καθώς και το κόστος αυτής από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

Επίσης μεταβιβάζεται και μεταφέρεται στη νέα εταιρεία το σύνολο των υποχρεώσεων προς πρώην στελέχη των Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Οι υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται αφορούν σε οφειλές αποζημίωσης κατά 100% χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων και εφόσον το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί και το σύνολο των, κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεων, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, που απορρέουν από το υπ’ αρ. 50765 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της εταιρείας με την επωνυμία METLIFE AEAZ με την Μαρινόπουλος ΑΕ και οι οποίες έχουν ήδη παρακρατηθεί από τις αποδοχές των εργαζομένων και πρώην εργαζομένων, που συμμετέχουν στο ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία.