Η ελληνική εταιρία που παρουσιάζει υψηλά κέρδη

Η ελληνική εταιρία που παρουσιάζει υψηλά κέρδη
Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14,9% παρουσίασε η εταιρεία Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών, κατά το πρώτο εξάμηνο 2016, ανήλθε στα 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση αυτή οφείλεται σε ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων της εταιρείας, χάρη σε βελτίωση της διανομής τους, αλλά και στο επαναλανσάρισμα της σειράς Aromatics. Επιπλέον, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων ενισχύθηκε σημαντικά τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά, κυρίως, λόγω της διεύρυνσης της συνεργασίας με εταιρεία με κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι εξαγωγές ανήλθαν στα 3 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 33,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 2.4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 30% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 39% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 31% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το μικτό κέρδος, κατά την τρέχουσα περίοδο, βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015, εμφανίζοντας αύξηση κατά 23,4%. Το αντίστοιχα μικτό περιθώριο κέρδους, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθε στο 28.7% έναντι 26.7%, το 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε κέρδη 1,08 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,03 εκατ. ευρώ, το 2015. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 150.000 ευρώ, στην οποία προέβη η εταιρεία, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με μεγάλη αλυσίδα λιανικής (Μαρινόπουλος ΑΕ). Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται σε 368.268,39 ευρώ. Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, εκτιμάται ότι το υπόλοιπο της άνω απαίτησης θα εισπραχθεί».

Μετά και την ανωτέρω έκτακτη πρόβλεψη, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το 2015, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,14 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

«Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 15% περίπου στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το δεύτερο μισό του έτους», σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας.