Αύξηση της κερδοφορίας για FF Group

Αύξηση της κερδοφορίας για FF Group
Αυξήθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της FF Group για το α’ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των  € 652,7 εκατ. σε σχέση με €594,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8%.

Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που στο α’ εξάμηνο του 2016ανήλθε σε €131,5 εκατ.σε σχέση με €113,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μια αύξηση της τάξης του 16,2%.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €148,8 εκατ., αυξημένο κατά 16,1%.

Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 97,4 εκατ.

Οικονομικά στοιχεία α’ εξαμήνου 2016

  • Οι Πωλήσεις ανήλθαν στα €652,7 εκατ.
  • Το μικτά κέρδη ανήλθαν σε €295,1 εκατ.
  • Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €131,5 εκατ.
  • Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €97,4 εκατ.
  • Τέλος, το EBITDA ανήλθε σε €148,8 εκατ.

Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας

Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου παρουσίασαν ισχυρή λειτουργική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο κύκλος εργασιών του τομέα κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε €482,5 εκατ. To EBITDA του τομέα ανήλθε σε €135 εκατ. συγκρινόμενο με €117,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μια αύξηση της τάξης του 15%.
  • Ο κύκλος εργασιών του τομέα των πολυκαταστημάτων αυξήθηκε κατά 5,9% και ανήλθε σε €82,8 εκατ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε €8 εκατ. σε σχέση με €6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
  • Ο κύκλος εργασιών του τομέα χονδρικής/λιανικής ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκε κατά 11% και ανήλθε σε €87,4 εκατ. Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε €5,8 εκατ. συγκρινόμενο με €4,76 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οκ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος,Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FF Group σημείωσε : “Το 2016 εξελίσσεται θετικά για τον όμιλο μας. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (Brexit, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ) οι επιχειρηματικοί κλάδοι εξακολουθούν και αναπτύσσονται με επιτυχία και να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη αντοχή.

Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος υλοποιεί το στρατηγικό του σχεδιασμό και προχωράει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ανάγκες του παγκόσμιου λιανεμπορίου και του νέου καταναλωτή που είναι ενημερωμένος και ο οποίος εναλλάσσεται μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπρόσθετα, αναπτύσσει την παρουσία του σε νέες αγορές ενώ επεκτείνει την προϊοντική γκάμα. Όπως έχουμε ήδη επικοινωνήσει, είναι σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του λειτουργικού μας μοντέλου ούτως ώστε να παραμένει λιτό και λειτουργικό προκειμένου να επιτύχουμε τόσο τους βραχυπρόθεσμούς όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας. Πρωταρχικός στόχος όλων μας παραμένει να συνεχίσουμε να οδηγούμε τον Όμιλο με ασφάλεια, προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας».