Η μεγάλη συγχώνευση στα πετρελαιοειδή

Η μεγάλη συγχώνευση στα πετρελαιοειδή
Τη συγχώνευση της ΕΚΟ με τα Ελληνικά Καύσιμα (είναι η εταιρία που κατέχει το δικαίωμα χρήσης του σήματος της ΒΡ) ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Η «ΕΚΟ» διαγράφεται από τα μητρώα των εταιρειών, μεταφέροντας το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην «Ελληνικά Καύσιμα», καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της.

Η συγκεκριμένη κίνηση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής, μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του Ομίλου στην Ελληνική αγορά, όπου σήμερα διαθέτει συνολικά 1.725 πρατήρια (922 με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ και άλλα 803 της BP), εκ των οποίων τα 177 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούντων.

Η συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» από τα μητρώα των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης. Το σύνολο της περιουσίας της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της, περιλαμβανομένων των Διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της, μεταβιβάζεται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ».

Παράλληλα, τροποποιείται η επωνυμία της Απορροφώσας Εταιρείας σε "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με διακριτικό τίτλο "ΕΚΟ ΑΒΕΕ". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά, ως "HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.".

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα δύο εμπορικά σήματα (ΒΡ και ΕΚΟ) θα παραμείνουν στην αγορά.