Που οφείλονται οι απώλειες στις πωλήσεις της Frigoglass

Που οφείλονται οι απώλειες στις πωλήσεις της Frigoglass
Ζημίες 25,128 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά το Α’ εξάμηνο 2016 ο όμιλος Frigoglass SAIC, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν σε 239,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 9,6% έναντι του Α’ εξαμήνου 2015, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 28,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,1% και τα προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα αφορούσαν ζημίες 8,835 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συνοπτικά, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία ICOOL από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola (+27% σε σχέση με το περσινό τρίμηνο). Οι συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά μπύρας στη Ρωσία οδήγησαν σε χαμηλότερη ζήτηση επαγγελματικών ψυγείων ενώ το ευνοϊκό γεωγραφικό μείγμα πωλήσεων και οι επιδόσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (Service) βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA του κλάδου Επαγγελματικής ψύξης κατά 100 μονάδες βάσης, σε 11,8%.

Όπως επίσης σημειώνεται, η υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας επηρέασε τις πωλήσεις και το περιθώριο EBITDA του κλάδου Υαλουργίας.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, αναφερόμενος στην παραπάνω εικόνα επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, “η συρρίκνωση των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο αδύναμο εμπορικό περιβάλλον της αγοράς μπύρας και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη Ρωσία. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη λόγω της σταθερής ζήτησης για τη σειρά επαγγελματικών ψυγείων ICOOL περιόρισε τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αγορά της Ρωσίας. Η υποτίμηση του Νάιρα επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία των δραστηριοτήτων υαλουργίας στη Νιγηρία, υπεραντισταθμίζοντας τα οφέλη από την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών και του ευνοϊκότερου γεωγραφικού μείγματος πωλήσεων στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης.

Ως αποτέλεσμα των συνεχόμενων αντιξοοτήτων της αγοράς και της οικονομικής αβεβαιότητας, προχωρήσαμε σε αλλαγή του λειτουργικού μας μοντέλου στην αγορά της Ασίας. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης στην περιοχή, τη μείωση του σταθερού κόστους και θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητά μας. Η αλλαγή αυτή περιλαμβάνει τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας και ενσωμάτωση του όγκου παραγωγής στις μονάδες μας στην Ινδία και την Ινδονησία. Οι έκτακτες δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους €11 εκατ. στη διάρκεια του τριμήνου, εκ των οποίων €2,5 εκατ. ταμειακές δαπάνες, αναμένουμε να αποφέρουν εξοικονόμηση κόστους περίπου €2 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα οφέλη από την προαναφερθείσα αλλαγή θα ξεκινήσουν από το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η μείωση κόστους σχετίζεται κυρίως με την κατάργηση του σταθερού κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Για το υπόλοιπο της χρονιάς, το ασθενές εμπορικό περιβάλλον στη Ρωσία και οι δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα αποτελέσματά μας. Λαμβάνουμε μέτρα μείωσης κόστους για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις στην κερδοφορία μας και προσαρμόζουμε την τιμολογιακή πολιτική της δραστηριότητας υαλουργίας στη Νιγηρία ώστε να περιορίσουμε την επίδραση που έχει η υποτίμηση του τοπικού νομίσματος.”