«Παγωμένα» έσοδα φέρνουν τα Παγωτά Δωδώνη

«Παγωμένα» έσοδα φέρνουν τα Παγωτά Δωδώνη
Η αγορά των τυποποιημένων και επώνυμων παγωτώνεμφανίζει μεγάλη πτώση, αφού ανέρχεται στα 203 εκατ. ευρώ όταν το 2012 έφτανε τα 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Nielsen Company.

Η υποχώρηση αυτή του τζίρου της αγοράς παγωτού, χτύπησε και την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη ΑΒΕΕ, η οποία με βάση την έκθεση ελέγχου για τη χρήση του 2015 του Ορκωτού Ελεγκτή, θεωρείται αβέβαιη η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της εάν δεν βρεθεί μια αποτελεσματική λύση αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Ορκωτού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, ενώ οι ιδιοκτήτες της βρίσκονται σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού ώστε να καταστεί βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος.

Πέρυσι ο τζίρος της εταιρείας υποχώρησε κάτω τα 10 εκατ. ευρώ διαμορφούμενος στα 9,314 εκατ. ευρώ όταν το 2014 ήταν 10,249 εκατ. ευρώ και το 2012 11,367 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,621 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,056 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι κερδών 779.135 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2012, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 3,231 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,274 εκατ. ευρώ το 2014 και κερδών 319.681 ευρώ το 2012.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της διαμορφώνονται στις 21/12/2015 στα 8,422 εκατ. ευρώ από 6,763 εκατ. ευρώ το 2014 και το σύνολο των υποχρεώσεών της να ανέρχεται στα 28,585 εκατ. ευρώ από 26,9 εκατ. ευρώ το 2014.

πηγή:bankingnews.gr