Πάνω από 100 δισ. ευρώ τζιράρουν οι «μαϊμούδες»- Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Πάνω από 100 δισ. ευρώ τζιράρουν οι «μαϊμούδες»- Οι επιπτώσεις στην οικονομία
Αύξηση της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων που παράγονται με παράνομη αντιγραφή άλλων, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έκθεση του ΟΟΣΑ.

Το γεγονός αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή οικονομία, με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγουν έως και 5% των προϊόντων αυτών, αξίας άνω των 100 δισ. ευρώ. Επίσης η έκθεση εστιάζει στη μεγάλη παραγωγή παραποιημένων προϊόντων από την Κίνα καθώς και στην ώθηση που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε αντίστοιχες πρακτικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), ώστε να εξευρεθούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας προϊόντων παράνομης απομίμησης.

Η Επιτροπή εστιάζει τις δραστηριότητές της για τα δικαιώματα στις τρίτες χώρες σύμφωνα με κατάλογο προτεραιότητας. Η Κίνα είναι στην κορυφή του εν λόγω καταλόγου λόγω του μεγέθους της παράνομης απομίμησης στο έδαφός της. Γίνονται τακτικές ανταλλαγές με την Κίνα σε στρατηγικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, υπό μορφή διαλόγων και ομάδων εργασίας . Κατά τον τελευταίο διάλογο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία τους στους τομείς της ηλεκτρονικής παράνομης απομίμησης και της πειρατείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης με τις τελωνειακές αρχές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Οι προσπάθειες αυτές υποστηρίζονται με ένα πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή επικουρείται κατά τις δραστηριότητές της για τα ΔΔΙ στην Κίνα.

Η Επιτροπή συμμετέχει στην αναθεώρηση και την ανάπτυξη εθελοντικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων, παρόχων πλατφορμών και διαμεσολαβητών, που έχουν ως στόχο να παρεμποδίσουν τη ροή εσόδων προς τους παραβάτες των ΔΔΙ σε εμπορική κλίμακα στο διαδίκτυο. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ εστιάζει επίσης στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων παράνομης απομίμησης.

Πηγή:premium.paratiritis.gr