Ποιο κανάλι βγήκε εκτός διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών

Ποιο κανάλι βγήκε εκτός διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών
Δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποκλείστηκε.

Δεν θα συμμετέχει στο διαγωνισμό για τη χορήγηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών η εταιρεία CITYNEWS AE (APT TV) του Γ. Καρατζαφέρη, καθώς, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου η αίτηση συμμετοχής δεν συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 30.000 ευρώ όπως ορίζεται από τον νόμο 4339/2015 και την υπ’αρ. 1/2016 προκήρυξη του υπουργού Επικρατείας.