Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 350 εργαζομένους στον ΟΤΕ

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 350 εργαζομένους στον ΟΤΕ
Με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευκαιριών για νέους ο ΟΤΕ προχωρά σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 350 άτομα.

Στα προγράμματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν 350 περίπου εργαζόμενοι, κυρίως του ΟΤΕ, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε 54 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η εταιρεία επωμίζεται το σύνολο του κόστους.

«Τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τους εργαζομένους που επιθυμούν να αποχωρήσουν, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, δίνουν τη δυνατότητα αποχώρησης με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον» τονίζεται στην ανακοίνωση του Ομίλου.