Αύξηση κερδών 13,3% για τον ΟΤΕ το γ' τρίμηνο

Αύξηση κερδών 13,3% για τον ΟΤΕ το γ' τρίμηνο
Αυξημένα κατά 13,3% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το γ' τρίμηνο αγγίζοντας τα 78,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος.

Ο τζίρος εμφάνισε οριακή υποχώρηση 1,7% στα 971,3 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.

Ο όμιλος εμφάνισε ισχυρό περιθώριο EBITDA στο 36% χάρη στον έλεγχο του κόστους. Τα περιθώρια EBITDA σταθερής Ελλάδας ανήλθαν στο 41,7% ενώ ανθεκτικό εμφανίστηκε και το περιθώριο EBITDA Ελλάδας στην κινητή, στο 39,6%

Ο ΟΤΕ διατήρησε ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €252 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

Ο καθαρός Δανεισμός κινήθηκε κάτω από €1,1 δισ. (0,8 φορές το EBITDA), παρά την αύξηση των επενδύσεων για ανάπτυξη στα €433 εκατ. (+2% στο εννεάμηνο).

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ.€ )

Γ’τρίμηνο 2015

Γ’τρίμηνο 2014

+/- %

Εννεάμηνο 2015

Εννεάμηνο 2014

+/- %

Κύκλος Εργασιών

971,3

987,6

-1,7%

2.865,6

2.901,9

-1,3%

EBITDA

335,3

367,4

-8,7%

890,5

1.041,1

-14,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

350,1

371,1

-5,7%

994,5

1.050,7

-5,3%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

36,0%

37,6%

-1,6μον

34,7%

36,2%

-1,5μον

Καθαρά Κέρδη

78,3

69,1

+13,3%

115,1

194,2

-40,7%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1602

0,1411

+13,5%

0,2355

0,3982

-40,9%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

234,6

277,2

-15,4%

684,7

638,5

+7,2%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

141,6

149,8

-5,5%

432,6

424,0

+2,0%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

93,0

127,4

-27,0%

252,1

214,5

+17,5%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.059,0

1.314,3

-19,4%

1.059,0

1.314,3

-19,4%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.090,5

1.427,4

-23,6%

1.090,5

1.427,4

-23,6%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τις επιδόσεις μας το περασμένο τρίμηνο στην Ελλάδα, σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο. Τα έσοδα της σταθερής ενισχύθηκαν, με τις υπηρεσίες λιανικής να σημειώνουν ανάπτυξη, καθώς τα ενισχυμένα έσοδα από τηλεόραση και ευρυζωνικές υπηρεσίες για πρώτη φορά αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα έσοδα από φωνή.

Επιπρόσθετα, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα περιορίστηκε περαιτέρω. Αυτές οι επιδόσεις δικαιώνουν την απόφασή μας να επενδύουμε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια για να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλή τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Φυσική εξέλιξη της στρατηγικής αυτής απόφασης είναι η καθιέρωση ενιαίας μάρκας COSMOTE για τις εμπορικές προτάσεις μας στην Ελλάδα, στην οποία προχωρήσαμε πρόσφατα.

Στη Ρουμανία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, ωστόσο αναμένουμε ότι οι επενδύσεις μας θα αρχίσουν να αποδίδουν στα τέλη του επόμενου έτους.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Παρά τις επιπλέον επενδύσεις για ανάπτυξη και την επιβράδυνση των ταμειακών ροών εξαιτίας της τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι, εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε το στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές που έχουμε θέσει για το έτος, καθώς οι συνθήκες θα σταθεροποιούνται. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι θα κλείσουμε τη χρονιά αρκετά ισχυροί ώστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις χώρες παρουσίας του Ομίλου ΟΤΕ.»

Ανάλυση κύκλου εργασιών Ομίλου

(Εκατ.€ )

Γ’τρίμηνο 2015

Γ’τρίμηνο 2014

+/- %

Εννεάμηνο 2015

Εννεάμηνο 2014

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

377,3

376,4

+0,2%

1.123,9

1.119,5

+0,4%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

319,1

329,4

-3,1%

915,9

936,9

-2,2%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

143,5

151,3

-5,2%

442,7

457,7

-3,3%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

109,2

107,0

+2,1%

317,4

326,8

-2,9%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

22,0

21,3

+3,3%

55,6

61,1

-9,0%

Λοιπά

111,4

111,5

-0,1%

340,4

315,5

+7,9%

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

(111,2)

(109,3)

+1,7%

(330,3)

(315,6)

+4,7%

ΣΥΝΟΛΟ

971,3

987,6

-1,7%

2.865,6

2.901,9

-1,3%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα), καθαρά

11,3

16,7

-32,3%

36,7

43,0

-14,7%

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων

Το Γ' τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε ανθεκτικά έσοδα, κυρίως λόγω της περαιτέρω βελτίωσης των δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής στην Ελλάδα, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Ο κύκλος εργασιών της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 0,2%, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 3,3%, συνεχίζοντας την τάση βελτίωσης των προηγούμενων τριμήνων (Β' τρίμηνο 2015: -4,6%, Α' τρίμηνο 2015: -4,9%).

Στη Ρουμανία, τα έσοδα κινητής ενισχύθηκαν κατά 2,1%, σημειώνοντας αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο μετά τη μείωση στα τέλη τερματισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 5,2% το Γ' τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων χονδρικής.

Στην Αλβανία, παρά τις ανταγωνιστικές και ρυθμιστικές πιέσεις, η εταιρεία πέτυχε σημαντική ανάκαμψη των εσόδων της, με τα έσοδα από υπηρεσίες να αυξάνονται κατά 4,4%.

Τα λοιπά έσοδα, τα οποία αποτελούν το 11% των εσόδων του Ομίλου ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00%, παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, στα €111,4 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €632,5 εκατ. το Γ' τρίμηνο του 2015, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ' τρίμηνο του 2014.

Τα έξοδα περιαγωγής και διασύνδεσης του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,0% κατά το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης εποχικής κίνησης χονδρικής στην ΟΤΕ ΟΤΕ 0,00% Globe. Αντίθετα, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, η οποία αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση πάνω από €30 εκατ., τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% σε επίπεδο Ομίλου.

Το Γ' τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €350,1 εκατ. σημειώνοντας μείωση 5,7%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,0%.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση της κερδοφορίας στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης από σημαντικές πωλήσεις ακινήτων και μεταχειρισμένου χαλκού το Γ' τρίμηνο του 2014. Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις οδήγησαν σε συρρίκνωση της κερδοφορίας EBITDA.

Ο Όμιλος εστιάζει σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιδόσεών του σε όλες τις δραστηριότητες επενδύοντας σε δίκτυο και εμπορικές προτάσεις.

Λόγω μείωσης του δανεισμού, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 47,5% στο τρίμηνο, σε €35,7 εκατ.

Επιπλέον, το Γ' τρίμηνο 2014, ο ΟΤΕ δαπάνησε €21 εκατ. για επαναγορές ομολόγων.

O φόρος εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €20,7 εκατ. το Γ' τρίμηνο του 2015, σε σχέση με €34,4 εκατ. πέρυσι. Το Γ' τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε θετικά κατά €29,4 εκατ. από την επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 26% σε 29%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €78,3 εκατ. το Γ' τρίμηνο του 2015, αυξημένα κατά 13,3% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της θετικής επίδρασης από την επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ' τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €141,6 εκατ. μειωμένες κατά 5,5% σε σχέση με το Γ' τρίμηνο του 2014, κατά το οποίο είχαν υλοποιηθεί σημαντικές δαπάνες για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στη Ρουμανία.

Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €66,8 εκατ. και €21,2 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €50,1 εκατ.

Το Γ' τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ήταν ισχυρές παρά τις υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε μία περίοδο σοβαρών περιορισμών ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Το εννεάμηνο του 2015 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €252,1 εκατ., αυξημένες κατά 17,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ήταν κάτω από €1,1 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, μειωμένος κατά 23,6% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Προοπτικές

Για το υπόλοιπο του 2015, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα και οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στις διεθνείς δραστηριότητές του. Οι επιδόσεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν ωστόσο να επηρεαστούν από τις αυξανόμενες φορολογικές απαιτήσεις και την επακόλουθη πιθανή μείωση στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να επηρεάζονται θετικά από τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους, ιδίως από τα πρόσφατα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης.

Οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου, χωρίς το κόστος απόκτησης φάσματος.

Αναμένοντας κανονικές συνθήκες ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και ομαλοποίηση στο κεφάλαιο κίνησής του, Ο ΟΤΕ διατηρεί το στόχο των ελεύθερων ταμειακών ροών του σε €0,5 δισ. για το 2015 (εξαιρουμένων πληρωμών για άδειες φάσματος και προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης).