Πετρόπουλος: Αγορά 250 ιδίων μετοχών

Πετρόπουλος: Αγορά 250 ιδίων μετοχών
Στην αγορά 250 ιδίων μετοχών, μέσω της Αlpha Finance, με τιμή κτήσης 2,67 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 667,50 ευρώ, προχώρησε χθες η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται σε εκτέλεση της από 16/4/2014 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με ημερομηνία 9/7/2014.