Με 100% η Motor Oil στη Cyclon Ελλάς

 Με 100% η Motor Oil στη Cyclon Ελλάς
Με ανακοίνωσή της η Cyclon Ελλάς γνωστοποιεί ότι η Motor Oil μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) κατέχει 26.664.840 μετοχές της εισηγμένης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των δικαιωμάτων ψήφου της.


Συγκεκριμένα, η Cyclon γνωστοποιεί ότι στις 7/11/2014 η εταιρεία - μέτοχός της Motor Oil ενημέρωσε ότι κατέχει το 100% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, μετά την άσκηση στις 6 Νοεμβρίου 2014 του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση Δ.Σ. της ΕΚ 16/695/15.10.2014).
Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η Motor Oil κατείχε ποσοστό 94,21% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.