Ιntralot: Ζημίες 32,1 εκατ. ευρώ και αύξηση 23,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών

Ιntralot: Ζημίες 32,1 εκατ. ευρώ και αύξηση 23,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών
Αύξηση τζίρου 23,1% στα 1.329,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intralot, ωστόσο τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες 32,1 εκατ. ευρώ.


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 23,1% φτάνοντας τα €1.329,5 εκατ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους €80,9 εκατ. διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2014 στα €1.410,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 30,6% σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν μείωση
8,2% και ανήλθαν στα €131,7 εκατ. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους €11,6 εκατ., το EBITDA ανήλθε το εννεάμηνο του 2014 στα €143.2 εκατ., σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν μειωμένα κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα €66,2 εκατ., επηρεασμένα από συναλλαγματικές διαφορές ύψους €9,8 εκατ. Απαλλαγμένα από την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, ανήλθαν σε €76,1 εκατ., μειωμένα οριακά κατά 0,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μειώθηκαν κατά 32,1%, στα €27,3 εκατ. Προσαρμοσμένα στις συναλλαγματικές διαφορές, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) θα είχαν φτάσει τα €38 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τα καθαρά κέρδη ήταν -€32,1 εκατ.
Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ανήλθαν στα €45,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (€45,5 εκατ.). Οι Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν στα €401,3 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2014 (€401,1 εκατ.), ενώ το Capex έφτασε τα €42,8 εκατ.
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο Κύκλος Εργασιών για την περίοδο μειώθηκε κατά 37,3%, στα €64,5 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 64,8% στα €15 εκατ. από €42,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τα Κέρδη μετά φόρων (EAT) διαμορφώθηκαν στα -€7,4εκατ., από €30,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2014 ο Όόιλος επέκτεινε σημαντικά υπάρχοντα συμβόλαια στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στην Ασία, ενώ παράλληλα προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών νέων έργων.
Ενώ o κλάδος τυχερών παιχνιδιών προχωρά σε συγχωνεύσεις, η ΙΝΛΟΤ συνεχίζει να εστιάζει τη στρατηγική της στον κλάδο των λοταριών, στην τεχνολογική υπεροχή της και στην οργανική της ανάπτυξη, όπως έχουμε κάνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Η πραγματοποιεί σημαντικά τεχνολογικά άλματα με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο Β2Β όσο και Β2C. Επιπλέον, συνεχίζουμε τις διορθωτικές κινήσεις μας σε διάφορα έργα παγκοσμίως προκειμένου να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση στο προσεχές μέλλον.
Όσον αφορά τα οικονομικά μας αποτελέσματα, ο όμιλος συνέχισε τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, διατήρησε τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και σταθεροποίησε τις καθαρές του δανειακές υποχρεώσεις».