Coca Cola: Πτώση 11% στα συγκρίσιμα κέρδη εξαμήνου

 Coca Cola: Πτώση 11% στα συγκρίσιμα κέρδη εξαμήνου
Αύξηση 6% σε επίπεδο β' τριμήνου, αλλά πτώση 11% στο α' εξάμηνο, εμφάνισαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC, ενώ τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εξάμηνο τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις κινήθηκαν πτωτικά.


Συγκεκριμένα, στο β' τρίμηνο, η εταιρεία εμφάνισε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ύψους 135 εκατ. ευρώ, από 127 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο εξάμηνο τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 99 εκατ. ευρώ από 111 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Στα 0,37 ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή το β' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, καταγράφοντας άνοδο 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο εξάμηνο ήταν μειωμένα κατά 13% στα 0,27 ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στο β' τρίμηνο ήταν 5% χαμηλότερα στα 1,852 δισ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο ήταν μειωμένα κατά 6% στα 3,183 δισ. ευρώ.
Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε:
«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για να περιοριστούν οι συνέπειες των δύσκολων εμπορικών συνθηκών που επικρατούν λόγω του δυσχερούς καταναλωτικού κλίματος και της επίδρασης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών έχουν εξαλειφθεί. Οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες μας οδήγησαν σε άλλο ένα τρίμηνο αύξησης των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις προσπάθειές μας να μειώσουμε τις λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων.
Για το σύνολο του έτους, εκτιμούμε ότι οι παρατηρούμενες θετικές τάσεις στα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, στο κόστος πρώτων υλών και στη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας αρνητικό συναλλαγματικό αντίκτυπο, θα αντισταθμίσουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων στις αγορές μας».
Οι προοπτικές
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, «οι δύσκολες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες που επικρατούν, η ξαφνική επιδείνωση των συνθηκών στη Ρωσία καθώς και οι εν εξελίξει τάσεις σε ένα μικρό αριθμό άλλων αγορών που δραστηριοποιούμαστε, μας οδήγησαν στο να αναθεωρήσουμε τις εκτιμήσεις μας για τον όγκο πωλήσεων για το σύνολο του έτους. Πλέον αναμένουμε ότι οι πτωτικοί ρυθμοί του όγκου πωλήσεων που καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο θα διατηρηθούν σε παρόμοια επίπεδα και για το υπόλοιπο του έτους.
Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών ώστε να αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς και των αυξήσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην τιμή της πρώτης ύλης του αναψυκτικού. Αναμένουμε ότι οι παραπάνω ενέργειες, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση των εσόδων ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση το 2014 με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν που καταγράφηκε το 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία, τα επίπεδα των θέσεων αντιστάθμισης και το ποσοστό κάλυψης του σχετικού κινδύνου, συνεχίζουμε να αναμένουμε πτώση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σε ετήσια βάση.
Συνεχίζουμε να υλοποιούμε την πολιτική μας με καλά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχό μας. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας, και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για τη βελτίωση των λειτουργικών δαπανών ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις για το υπόλοιπο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργική μόχλευση που μπορεί να προκαλέσει ενδεχόμενη περαιτέρω πτώση του όγκου πωλήσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές ισοτιμίες και την απόδοση των θέσεων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, αναμένουμε ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των συναλλαγματικών μεταβολών θα κυμανθεί μεταξύ €80-90 εκατ., €10 εκατ. λιγότερα από την εκτίμηση που είχαμε κάνει κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.
Για το σύνολο του έτους, αναμένουμε ότι οι θετικές τάσεις που παρατηρούμε στα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, το κόστος πρώτων υλών και τις λειτουργικές δαπάνες, σε συνδυασμό με χαμηλότερες -από ότι αναμέναμε προηγουμένως-πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα αντισταθμίσουν τις δύσκολες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.
Η διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας γίνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υλοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε κατά τρόπο βιώσιμο και κερδοφόρο. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιέχει μερικά από τα παγκοσμίως πιο γνωστά και αγαπημένα σήματα με ευρεία γεωγραφική παρουσία σε 28 χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση, με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης».