ΟΤΕ: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο για υπερυψηλές ταχύτητες

ΟΤΕ: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο για υπερυψηλές ταχύτητες
Στο ερευνητικό έργο SPIRIT συμμετέχει ο ΟΤΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός οπτικού πομποδέκτη για δίκτυα οπτικών ινών. Ο νέος πομποδέκτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα μπορεί να υποστηρίξει υπερ-υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, της τάξης του 1 Tbit/sec (1 Terabit=1.000.000 Mbit) σε μητροπολιτικά δίκτυα και δίκτυα μεγάλων αποστάσεων του μέλλοντος, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ταχύτητα υπηρεσιών για τον τελικό καταναλωτή.


Tα καινοτόμα οπτικά εξαρτήματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου θα είναι χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και προγραμματιζόμενα, συμβάλλοντας στην καθιέρωση μιας νέας λογικής διαχείρισης δικτύου μέσω ειδικού προηγμένου λογισμικού, χωρίς φυσική παρουσία. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ευελιξία, μείωση του χρόνου υλοποίησης νέων υπηρεσιών και συντήρησης ή επιδιόρθωσης του δικτύου, καθώς και χαμηλότερο κόστος.
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του έργου, ο ΟΤΕ συμμετέχει στον καθορισμό των σεναρίων εφαρμογής του οπτικού πομποδέκτη, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών του συστήματος και τη συνολική αξιολόγησή του, ενώ είναι υπεύθυνος και για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης του πομποδέκτη τόσο σε περιβάλλον εργαστηρίου, όσο και στο πεδίο. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συμβάλει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σε επερχόμενα δίκτυα νέας γενιάς (NGA) για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες, καθώς και στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.
Στο έργο SPIRIT συμμετέχουν, επίσης, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ελλάδα) (project coordinator), τα ινστιτούτα Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute (Γερμανία) και Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (Βέλγιο), οι εταιρείες AMO GmbH (Γερμανία), Linkra S.R.L. (Ιταλία), και Ericsson Telecommunicazioni (Ιταλία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του 7th Framework Programme και έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες.